GDPR

Tre Well Emballage sparar bara personuppgifter för att använda i sin affärsverksamhet och följer de regler som gäller enligt Dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR).

I våra affärssystem finns bara namn på kontaktpersoner som sköter inköp och försäljning. För våra nyhetsbrev sparas enbart e-postadresser för kunder som inte avbokat och för intressenter som har anmält sig för prenumeration.