2018-03/valle.jpg
2018-03/valborg.jpg
2018-04/vallemedsk-rm.jpg
2018-04/valleinsynskydd.jpg
2018-04/valborgmedsk-rm.jpg
2018-04/valborginsynskydd.jpg
2018-03/valb-s.jpg
img-1141.png
2018-03/valurnanveritas.jpg

Valsedelställ, valbås, valskärmar mm

Valet 2018 är nu avslutat men vi är alltid redo för att tillverka fler för kommande EU-val, kyrkoval eller eventuella nyval. Våra nya skärmar var till stor hjälp för att skydda mot insyn och att korta ner köerna i vallokalerna.

Våra valsedelställ Valle ®© och Valborg ®© är designade av oss och uppfyller kraven på lika exponering för olika partier.

Upp till 5 st valsedelställ packas i wellpapplåda, annars på pall med plastfilm.

Skärmarna levereras i större mängder plano, annars om möjligt sampackade med valsedelställen.

Ring 08-59451030 eller beställ på info@trewell.se

För andra produkter se www.trewell.se !

Valsedelstället Valborg®© är den modell som efterfrågades i Valmyndighetens förfrågningsunderlag inför valet 2014. Det har 6 fack i sidled och 3 fack i höjdled, är mer avlångt och ger en mer neutral exponering av partiernas valsedlar. Dessa 18 fack rymmer 400 valsedlar. Det sitter ett utfällbart stöd på baksidan så att stället kan ligga plant eller lutas i flera vinklar.

I botten på varje fack finns ett stöd som garanterar att sedlarna i varje fack ligger rätt och inte kan skymma översta raden med partibeteckning på sedlarna i facket bakom. Det nya stället ersätter tidigare modeller som hade 36 fack genom att man placerar två bredvid varandra.

Valsedelstället Valle®© är också ett nyutvecklat ställ som har 36 fack för 400 valsedlar men är inte det som Valmyndigheten efterfrågade 2014. Flera kommuner har ändå valt detta något större ställ och vi tillverkar och levererar Valle åt alla som så önskar.

Vi har även valskärmar och valbås i wellpapp som testats vid tidigare val med framgång. Dessutom har vi valurnan Veritas samt bord i wellpapp som kan användas vid behov.