2015-09/p1010595.jpg
2015-09/p1110638.jpg
2015-09/p1110641.jpg
2015-09/p1100195.jpg
2015-09/p1010155.jpg
2015-09/p1010143.jpg
2015-09/p1030165.jpg
2015-09/p1110663.jpg

Företaget i dag

Svensk Emballageteknik AB tar över verksamheten på Tre Well Emballage från och med 2018-11-01 (se brev). Telefon-nummer och epost-adresser är samma. Tre Well är Sveriges ledande företag när det gäller utveckling och tillverkning av specialemballage för känsligt och farligt gods. Se vårt virtuella showroom : 1 Inledning 2 Design och inredning 3 Specialförpackningar 4 Farligt gods. Företaget har en mycket hög kompetensnivå med egen design, innovation och en produktion i form av en s k sheet plant (”arkfabrik”). Emballage, speciellt för farligt gods, är det största affärsområdet men Tre Well har många andra produkter som kan tillverkas i konverteringsmaskiner för papper och plast. Företagets kärnvärden är Flexibilitet, Kundfokus och Designkompetens. Tre Well startade som Tre Well Emballage. Vi tillverkade då som en s.k. Sheet Plant, mindre serier transportförpackningar för olika tillämpningar. Sedan 2009 har företaget nischat sig allt mer till förmån för special och unika funktioner. Vi kallar oss ett utvecklingsföretag med fötter inom forskning, iPack Center samt samarbete med P3G, ”Product, Protection and Packaging group”. Företaget finns i Jakobsberg, strax nordväst om Stockholm. Vi tar fram och patentsöker förpackningar, har prisbelönta förpackningsdesignern Barbro Norin (PIDA Packaging Impact Design Award BillerudKorsnäs 1)) samt en hög kompetensnivå vad gäller utbildning http://pida.billerudkorsnas.com). Våra tre huvudområden är Farligt gods certifierat emballage, Emballage för känsliga produkter, Industridesignade produkter för transport och inredning. Idag har företaget genomgått en rad förändringar till förmån för design och utveckling. Forskning kring framtidens förpackningar och produkter i papper sker via samarbete med KTH och Innventia (RISE).