2015-09/miljo.jpg

Hållbarhet och miljö

Wellpapp är återanvändningsbart om det tillverkas i förhållande till funktion och transport. TreWell satsar på kvalitét och ett hållbart ansvarstagande.

Miljöaspekten är väl tillgodosedd med ett material som kan återvinnas till nya produkter upp till 5 gånger.

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Genom att vi har full kontroll över vår tillverkning så garanterar vi att ISO 26000 (socialt ansvarstagande) följs fullt ut.

Vi har många cerifikat från SP för tillverkning av emballage för farligt gods.

Våra IT-system innehållar bland annat ett ERP-system från Mapaz som är grundbulten i vårt ISO 9001 åtagande och som garanterar full spårbarhet i produktionen.