2015-09/1442315154_p1010143.jpg

Leveransvillkor

Vi vill befrämja god affärs-sed som gynnar både säljare, köpare, leverantörer och kunder. Tre Well Emballage AB (TWE) tillämpar därför Grafiska Företagens Förbunds regler som byggar på för branschen sedan länge allmänt erkänd praxis.

Dokumenten finns på http://www.grafiska.se/bransch/gffs_foretagarguide/grafiska_leveransvillkor

TWE tillämpar 30 dagars betalningstid. Undantag från detta medges endast enligt överenskommelse med god motivering. TWE debiterar dröjsmälsränta.

TWE äger alla ritningar och verktyg (upphovsrätt, copyright) som framställts på företaget av dess anställda. Detta gäller även ritningar som kommit från externa källor t ex FEFCO då de modifierats för att passa TWEs maskinpark.

TWE rekommenderar, baserat på erfarenhet, att kunden skickar en skriftlig (e-post eller fax) order även efter en muntlig överenskommelse varefter TWE skickar ett skriftligt ordererkännande.