Mer om emballage för farligt gods

Skillnaden mellan 4G och 4GV

Förpackningar för farligt gods består vanligtvis av en ytterförpackning och ett antal innerförpackningar. Dessa kallas kombinationsförpackningar. 4G betyder här (enligt FNs regelverk för transport av farligt gods) wellpapplåda som ytterförpackning. Om en 4G-låda används måste kombinationsförpackningen d v s ytterförpackning och innerförpackningar testas tillsammans. Om man använder en 4GV låda behöver man bara testa ytterförpackning och innerförpackningar var för sig. Bokstaven "V" brukar på svenska memoreras med att innerförpackningen är "Valfri". Eftersom testen för 4GV är något ofullkomlig så har man bestämt att den maximalt tillåtna vikten bara är hälften av den för 4G. Vidare har man begränsat vilka farliga ämnen som får skickas i 4GV-låda och kräver en mellanförpackning i form av en plastpåse om det gäller flytande ämnen. Valet mellan 4G och 4GV, om det aktuella ämnet för skickas, brukar vanligtvis bestämmas av ekonomiska faktorer. För 4GV slipper man en certifikatkostnad och för 4G går det åt mindre emballage. 4G brukar då väljas för större volymer an 4GV. Men det finns givetvis andra kriterier för detta val.

Smittsamma ämnen, klass 6.2

Smittsamma ämnen, klass 6.2 enligt FNs regelverk för farligt gods, får endast transporteras i godkända förpackningar med extra höga krav på hållfasthet. Exempel på sådana ämnen är prover som innehåller virus för sjukdomar HIV/aids, hepatit och ebola samt medicinskt avfall från sjukhus. Krav på temperaturkontroll är vanligt både för farliga och icke-farliga biologiska substanser som i patientprover och livsmedelsprover. Detta kan göras traditionellt med torris (Dry Ice d v s koldioxid i frusen, fast form) med vi erbjuder även ett kraftfullt alternativ/komplement till detta i form av plastbehållare med speciella kylklampar.

Emballage från Bio-bottle

Tre Well Emballage är en auktoriserad distributör för Bio-bottle™, ett ledande företag inom denna typ av förpackningar för biologiska ämnen. Det finns 3 typer av produkter : en flaska, en påse och ett kylsystem. Flaskan kallad ”Bio-bottle” är av polyetylen (PE), mycket stark och mycket väl testad. Påsen kallad ”Bio-pouch” är också av plast med en speciell design som gör att tillslutningen är mycket tålig. Genom att sätta ihop en UN-märkt wellpapplåda, ett inrede av polystyren, en speciell kylklamp och en flaska så får man emballage med kylsystemet ”Temperature Controlled”. Samtliga produkter är trycktestade för flygtransport. Produkterna kan kombineras på lämpligt sätt beroende på om det är farligt eller ofarligt gods samt om det krävs temperaturkontroll eller inte. Kylklamparna har konstruerats på ett speciellt sätt med vätskor som har olika fryspunkter. På så sätt kan man välja kylsystem efter önskad temperatur, tid för transporten (upp till 10 dagar) samt mängden gods. Ingen torris (Dry Ice, frusen koldioxid) som är klassat som farligt gods på flyget behövs. Läs mera på www.bio-bottle.com


Pallar

Pallar i plast har vi ofta i lager. De finns med eller utan medar som helpall, halvpall och sjöfartspall.


Väskor

Väskor i plast köper vi från Hofbauer. Det är kvalitetsväskor med flera färger att välja på lås och handtag. Går att få tryckta med logga. Inredet kan vi designa och tillverka.
(ESD, PZ, PE osv....)


Transportförpackningar

Vi tillverkar och levererar en stor mängd vanligt förekommande transportlådor både FEFCO-standard och egna konstruktioner. Här är det viktigt att lådorna är konstruerade på rätt sätt med rätt material. Vi har stor erfarenhet om hur man kombinerar detta med snygg design utan att kostnaden ökar särskilt mycket. Med enkelt flexotryck i en eller två färger och insikt om hur dessa blir på vit eller brun wellpapp uppnår man mycket.

Vi har även lastpallar, backar, pallramar, bubbelplast och andra slags förpackningsmaterial på lager.


Inreden

Inreden har hög prioritet för att skydda produkten. Tre Well har specialiserat sig på att tillverka och även patentsöka inreden. Wrap-slot är i grunden ett inrede som fungerar även som enskild förpackning. Inredena kan vara integrerade i förpackningen, det vill säga hänga samman med ytterförpackningen, eller utgöra en separat enhet.

I det senare fallet kan inredet vara av plastfoam för extra tålig lösning. Inredet kan vara en del i en väska, se nedan. Men wellpapp placerad på högkant blir extra starkt. Endast fantasin sätter gränserna för vad som kan göras i wellpapp.