Referenser

Tre Well har haft nöjet att under många år leverera till ett mycket stort antal stora och små företag inom många brancher :

General Electric, Nationalmuseum, Escowa, Oldsberg, Piab, ABB, Siemens, Transmode ...

Våra leveranstörer av wellpapp är :

DS-Smith, Stora Enso, Peterson