2015-09/1442315332_p1010155.jpg

Vanliga frågor

Hur får man lock och flikar att låsa ordentligt ?
Det händer ibland att prototypen är tillverkad med ett skärbord medan stora serier har gjorts i en stans. Det blir en skillnad på någon millimeter mellan dessa och det kan räcka för hindra en säker låsning. Vi justerar detta i stansformen och följer upp med ett prov i stansen.

Hur bra precision i tillverkningen har man på en wellpapplåda ?
Det finns inga perfekta tillverkningsprocesser vilket gör att alla de bigar,slitsar och kanter som finns på wellpapplådor inte hamnar på exakt samma ställe. Detta är helt normalt och omöjligt att eliminera helt. Lösningen är att man har regler för hur dessa variationer får påverka designen. En sådan viktig regel är avståndet mellan en tryckt text eller bild och en big, slits eller kant. I vår maskinpark räknar vi med minst 5 mm. Annars kan dessa tryckta element hamna över en kant eller till och med på en angränsande sida.

Leverans

Varför fick jag fler lådor än vad jag beställde ?
Det kallas överleverans och är en av många standardregler som tillämpas rutinmässigt inom branchen sedan många år tillbaka. Enligt denna får man leverera och fakturera en mängd som av-viker något från ordern om inget annat är överenskommet. Flertalet av våra kunder tycker detta är bra och för er som vill ha exakt samma mängd levererat som beställt är det bara att uppge detta på ordern.

Rättigheter

Kan ni skicka över ritningarna på emballage ni tillverkar åt oss ?
Alla ritningar är juridiskt skyddade från direkt kopiering på något sätt. Skyddet kan dock variera väldigt mycket. Om inga patent eller mönsterskydd (design patents) registrerats så gäller ändå lagen om upphovsmannarätt. Grundregeln är att Tre Well Emballage AB äger de ritningar eller delar därav som utförts av företagets personal. Kunden äger givetvis på samma sätt de ritningar dess personal utfört eller de vars rättigheter man förvärvat.

En del ritningar är baserade på öppna standarder som t ex FEFCO. Tre Well gör ofta små modifieringar som krävs för att anpassa produkten till vår maskinpark eller skapa en bättre funktion och för dessa gäller upphovsmannarätt då dessa modifieringar kräver en hel del erfarenhet och extra arbete. Ritningar som Tre Well Emballage helt eller delvis har rättigheter till får ej lämnas ut till tredje part utan skriftligt tillstånd. Förenklade ritningar i pdf-format får användas av kunder för dokumentation och för sina kvalitets-system.